Thích Phước Tiến English Sub – Lòng Chung Thủy

Bài Thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh
Bài giảng pháp của thầy Thích Phước Tiến giảng về lòng chung thủy, thầy chia sẻ về đạo đức gia đình, tình yêu lứa đôi. Đại Đức Thích Phước Tiển dạy cách tha thứ cho lỗi lầm vì gia đình, vì con cái, nhưng thầy cũng dạy cách từ bỏ vì một cái không đáng, không nên tự làm khổ bản thân.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến.