Thích Phước Tiến English sub – Lộ Trình Giải Thoát

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang Tiếng Anh.
Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân. Chào mừng quý hành dã đến với khóa tu an lạc. Giải thoát ở từng cấp độ, giải thoát những khổ đau, vướng mắt, giải thoát những cái bận lòng và sâu hơn nữa là vấn đề sinh tử của chúng ta. Và trên tất cả tất cả chúng ta cần giải quyết những cái đè nặng trong lương tâm chúng ta thì mới mong sao có được sự an lạc thanh tịnh trong cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến.