Thích Phước Tiến English sub – Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Quan Âm trong chuyến hoằng pháp tại Cacana. Qua bài Giảng Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? thầy Thích Phước Tiến đã phân tích cho chúng ta thấy những hiện tượng xảy ra mà nhân gian gọi là vong theo, ma nhập thật ra là những triệu chứng thuộc về hệ thần kinh bị tổn thương của mỗi người cần phải hiểu rõ vấn đề này để có phương pháp điều trị đúng đắn, không quá mê tín gây nên những thiệt hại nặng nề cho người bệnh. Bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến giải quyết đúng vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc, qua đó phả bỏ sự dè dặt không nên có với hiện tượng này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài Giảng Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến.