Thích Phước Tiến Eng Sub – Xuất Gia Để Làm Gì

Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng Anh.
Trong buổi pháp thoại tại chùa Bửu Trì tại Cần Thơ. Giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ với chúng phật tử ý nghĩa của việc xuất gia cũng như lợi ích to lớn của của việc hoằng pháp đồng thời thầy nêu lên những khó khăn khi mà chấp nhận dấn thân vào đạo phật. Thầy cũng rất tán thán và khuyến khích các phật tử cùng nhau phát triển đạo phật
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến.