Thích Phước Tiến Eng sub – Xin Đừng Làm Khổ Nhau

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng Anh. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn quý phật tử chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến