Thích Phước Tiến Eng sub – Tuổi Trẻ Vào Đời

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân ngày khóa tu mùa hè. Giảng sư Thích Phước Tiến gửi gắm nhiều điều cho các bạn trẻ mới vào đời hoặc chuẩn bị vào đời những hành trang tốt để có một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc.
Đại Đức Thích Phước Tiến nhắn nhủ đến thế hệ tương lai, thế hệ kế thừa cha ông, các bạn trả cần trau dồi kiến thức và quan trọng nhất là đạo đức. Trong thời đại giao lưu văn hóa đa chiều tạo nhiều hệ lụy , giới trẻ cần thực sự vững vàng. Bài giảng của Giảng sư Thích Phước Tiến mang giá trị của một bài học làm người đầy lý thú.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thích Phước Tiến ( English sub).