Thích Phước Tiến eng sub – Triết Lý Nhân Quả (Philosophy Of Karma Retribution)

Triết lí nhấn quả của phật giáo được xem như một kim chỉ nam cho hành động, cách sống của người con phật, gieo gì gặt nấy,
nhân quả đến với tất cả chúng ta bất kể tôn giáo, tín ngưỡng hay quốc gia nào.
Hay cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles để làm rõ hơn về vấn đề này
Nam Mô A DI Đà Phật