Thích Phước Tiến Eng Sub – Thông Điệp Của Người Già

Những ngày này là cơ hội để gợi nhớ đến chúng ta, cơ hội để chúng ta đem tình thương hướng về hai đấng sinh thành. Tất cả chúng ta là một con người, ai cũng sinh ra và lớn lên theo nguyên tắc chung là được sinh ra và lớn lên. Thông cảm và chấp nhận thông điệp của những người đi trước là một điều cực kì nên làm.
Theo Đại Đức Thích Phước Tiến cái mà con người có đó là tình cảm, đạo đức, luân lí, hiếu thảo. Nếu chúng ta được một lần có một ngày để ôm và hôn cha mẹ là rất đáng quý.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến.