Thích Phước Tiến Eng sub – Thiên Đường Và Địa Ngục

Bài pháp thoại Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang Tiếng Anh.
Hãy cùng nghe pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến để hiểu về những cái mà người đời vẫn gọi là thiên đường và địa ngục, thế nào là thiên đường, và thế nào là địa ngục. Có thật sự được lên thiên đàng hay là bị đày xuống địa ngục. Một câu mà người ta vẫn thường nói những chưa có lời giải đáp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học