Thích Phước Tiến eng Sub – Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ

Khi đề cập đến tham ái, khổng chỉ nói về tình cảm nam nữ không mà còn bao gồm về tình yêu thương con cái cha mẹ.. Qua khía cạnh của phật pháp, Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ sâu sắc hơn về tham ái và mong muốn mọi người hãy tỉnh táo khi bước vào con đường này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài giảng Thích Phước Tiến Subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật