Thích Phước Tiến Eng sub – Quy Y Những Điều Cần Biết

Đại Đức Thích Phước Tiến hướng dẫn và chia sẻ các kiến thức về việc quy y cho nhiều cư sĩ đang có ý định trở thành con phật, và thầy cũng mong muốn tất cả chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó và sẽ tu tập sao cho xứng đáng và trọn vẹn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật