Thích Phước Tiến Eng Sub – Phật Và Thần

Bài Pháp Thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang Tiếng anh. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn quý phật tử chúng ta ngày cảng hoàn thiện hơn trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến