Thích Phước Tiến Eng sub – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 9

Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh. Trong kì phật pháp vấn đáp lần này, thầy Thích Phước Tiến sẽ trả lời và giải đáp rất nhiều thắc mắc của nhiều phật tử đặt ra.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến để ngày càng vững vàng trên con đường tu học hơn
Nam Mô A Di Đà Phật