Thích Phước Tiến Eng Sub – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 6

Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang Tiếng Anh. Giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ và giải đáp nhiều thắc mắc của quý Phật Tử. Chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn để ứng dụng đạo phật vào cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.