Thích Phước Tiến Eng Sub – Nhận Thức Về 5 Giới

Bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh. Những lời đức phật dạy như là quả báo, nhân quả, tội phước, luân hồi, nghiệp báo, đây là quy luật. Thông qua các điều kiện duyên lành để nhận thức rõ hơn và chuyển hóa nỗi đau của chính mình.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A DI Đà Phật.