Thích Phước Tiến Eng Sub – Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời

Bài Thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh.
Khi nhắc đến đạo phật thì người người đều sợ nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, nhân quả tiền kiếp, nhân quả trong kiếp này. Sự thăng trầm trong cuộc sống, nhiều người còn hoài nghi về nhân quả. Qua bài pháp thoại này, Giảng sư Thích Phước Tiến muốn nhắn nhủ về căn bản của một con người nên làm điều thiện và có một niềm tin hơn về những gì chúng ta dân tặng cho đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật