Thích Phước Tiến Eng sub – Ngũ Uẩn Pháp Tu Căn Bản

Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng Anh. Đây là một bài giảng chuyên sau về phật pháp đòi hỏi các vị phải lắng lòng nghe giảng.
Qua bài pháp thoại, Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ các pháp tu, các phương pháp tu đến với quý tì kheo, quý phật tử. Phật Pháp mênh mông như biển lớn, cả một đời chúng ta ăn rồi đọc kinh lập luận cũng không hết. Đức phật đã đóng góp vào nền văn minh nhân loại rất là lớn
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến.