Thích Phước Tiến Eng Sub – Lòng Tri Ân (The Gratitude)

Đối với chúng ta đừng nên khẳng định rằng khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này và được trưởng thành bằng đôi bàn tay trắng không nhờ vả vào ai, thì thật sự đó là một câu nói rất phũ phàng. Vì vậy để thể hiện là một người có lương tri, có đạo đức thì phải hiểu rõ là làm người không ai không có mang nặng trọng ân.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân