Thích Phước Tiến Eng Sub – Làm Bạn Với Ma (Making Friend With Ghost)

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp tại chùa Ấn Quang. Một đề tài gây sốc với quý Phật tử. Đây là một đề tài để quý phật tử quán chiếu tu tập và ứng dụng giáo lí đạo phật vào đời sống. Theo Giảng sư Thích Phước Tiến từ ma trong phật học dùng để cảm nhận đó là những gì ngăn trở, chướng đạo, phiền não…
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật