Thích Phước Tiến eng sub – kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật

Đại Đức Thích Phước Tiến, Trụ trì Tu Viện Tường Vân chia sẻ về chủ đề kinh doanh ứng dụng theo quan điểm đạo phật, kinh doanh cũng cần có đạo đức cần có nhân đạo và phải có tính cạnh tranh lành mạnh. Để cho người Phật tử cũng có thể kinh doanh được. Ai mà không tham nhưng tham sao cho minh bạch, đúng với luân thường đạo lí.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân