Thích Phước Tiến Eng Sub – Không Có Gì Là Tuyệt Đối (Nothing Absolute)

Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, đôi khi chúng ta cần phải cần phải chấp nhận những phần khiếm khuyết của cuộc đời. Nhưng việc chấp nhận điều đó không phải là dễ. Đòi hỏi chúng ta phải tu tập một cách đúng phương pháp thì mới hi vọng có được cuộc sống an lạc. Chấp nhận một phần khiếm khuyết của cuộc sống để có một cuộc sống trọn vẹn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân