Thích Phước Tiến eng Sub – Không Ai Muốn Mình Nghèo (Nobody Wants To Be Poor)

Không ai trên cuộc đời muốn mình nghèo, trong thời kì kinh tế suy thoái, chúng ta bị cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, người nghèo ăn để sống, người tu ăn để sống, người thiếu tu sống để ăn. Nhưng thật ra con người hạnh phúc, khổ đau, nghèo giàu không phải do mình muốn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles
Nam Mô A Di Đà Phật