Thích Phước Tiến Eng Sub – Khắc Phục Lỗi Lầm (Remedying Mistakes)

Ai trên đời cũng mắc lỗi lầm, lỗi to lỗi nhỏ, tha thứ được thâm chí không thể tha thứ đôi khi phải trả cái giá thật đắt cho lỗi lầm mình gây ra. Vậy nên cho dù thế nào thì điều quan trọng nhất là phải biết nhận lỗi và khắc phục lỗi lầm của mình, việc đó cần sự tu tập thật nhiều để thay đổi bản tính và hạ thấp bản ngã.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thích Phước Tiến Eng sub