Thích Phước Tiến eng sub – Hóa Giải Nghiệp Tiền Kiếp

Ai trong đời mà không đau khổ, mỗi người mỗi hoàn cảnh đau khổ khác nhau, có những nỗi khổ chúng ta chia sẻ được, có những nỗi khổ phải ngậm ngùi mang theo khi nhắm mắt. Vậy chỉ có tu tập mới giúp chúng ta hóa giải được hết những cái nghiệp này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng của thầy Thích Phước Tiến subtitles