Thích Phước Tiến eng Sub – Hiểu Và Thương (Understanding and Loving)

Phần lớn trong cuộc đời, chúng ta sống trong mối tương quan giữa cha mẹ, con cái và các bạn thân thì đôi khi chúng ta rất muốn người khác hiểu mình và cảm thông mình. Vì vậy khi các mối tương quan đổ vỡ vì sự không hiểu nhau, cực đoan, không chịu lắng nghe.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật