Thích Phước Tiến Eng sub – Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh

Kỉ niệm ngày sinh nhật của đức phật, tất cả các người con phật đến từ năm châu bốn bể đều hân hoan. Và kì lạ thay, ngay tại tổ đình Ấn Quang đã xuất hiện cầu vòng như một sự thông báo phước lạc, như một điềm lành cho người con phật chúng ta.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các pháp thoại Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.