Thích Phước Tiến Eng Sub – Đời Là Một Giấc Mộng (Life Is A Dream)

Giấc mộng là cái gì nó không thật, giả tạm, phù hoa, vô thường. Chính cái không thật của nó nên người ta gọi là giấc mộng hoặc giấc mơ. Trong cuộc đời cái tốt cái xấu để tự con người ta đánh giá hơn là bào chữa, cái gì trên cuộc đời, thực là thực mà hư là hư.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân