Thích Phước Tiến Eng sub – Đạo Phật Vì Cuộc Đời

Giá trị và lời dạy của đức phật rất gần gũi với cuộc đời, cần thiết hơn bao giờ hết trong gian đoạn này, trong giai đoạn mà cuộc sống rất phức tạp, tự thân lương tâm đạo đức xã hội xuống dốc, và giới trẻ lại thiếu ý thức về đạo đức một cách trầm trọng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến subtitles.
Nam Mô A Di Đà Phật