Thích Phước Tiến Eng Sub – Chuyển Hóa Thói Quen

Bài Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh.
Cha mẹ sanh con trời sinh tánh, để thay đổi thói quen của một con người không phải là dễ, điều quan trọng là phải nhận ra cái sai từ thói quen đó để rồi chỉnh sửa sao cho phù hợp. Theo giảng sư Thích Phước Tiến, tu tập là một cách rất hay để soi lại chính bản thân mình và nhờ đó để thay đổi cái bản ngã đã cố hữu từ lâu.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Giảng Sư Thích Phước Tiến.