Thích Phước Tiến Eng Sub – Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả (Leaving Everything For All)

Cuộc đời không ta đôi lúc cũng không ban tặng được gì cho mình, chúng ta ích kỉ đến độ bản thân mình cũng hà tiện nữa, chúng ta sống cuộc sống không biết buông xả, tha thứ cho ai cả. Chúng ta đừng nghĩ giúp ai đó thì sẽ được nhận lại, nên đừng trách mắng ai cả, tất cả đều trả lại cho ta một kết quả tương xứng
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân