Thích Phước Tiến – Đức Phật Của Chúng Ta

Chúng ta chưa làm quen với loại hình văn hóa này, nhìn vào các tôn giáo khác họ lại làm một cách rất nhiệt tình. Theo Đại Đức Phước Tiến đây là những cái cần khắc phục. trong khi chúng ta là những người con phật, chúng ta tưởng niệm ngày phật đảng say bằng 1 là cờ phật giáo, treo một cái lồng đèn .., để lễ hội về phật đảng được dân gian hóa mà chúng ta lại dè dặt, e ngại.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật