Thích Phước Tiến – 5 nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia phần 5 không uống rượu

Rượu bia là căn nguyên của nhiều vấn đề phức tạp của xã hội, rượu phá vỡ mối quan hệ gia đinh, rượu gây hại sức khỏe, rượu gây nên tội ác. Bản chất rượu không có tội, chỉ có người uống rượu mà không kiểm soát được mình là mang tội.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Giảng sư Thích Phước Tiến để phòng ngừa và tuyên truyền cho người thân về tác hại của rượu.