Thích Phước Tiến – 5 nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia phần 1 không sát sanh

Mọi chốn sinh trên cuộc đời đều ham muốn cuộc sống, vậy nên chúng ta không nên sát sinh để tạo nghiệp cho bản thân, theo triết lí nhân quả của phật giáo, gieo gì thì gặt nấy, không nên giết chóc, dành tình thương cho mọi chốn sinh để được an lạc, hạnh phúc trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến