Thích Phước Tiến 2015 – Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời

Đại Đức Thích Phước Tiếng giảng pháp tại chùa Cổ Lâm trong chuyến hoằng pháp ở Hoa Kỳ. Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ dù đi đâu về đâu, nhưng thầy cũng cảm giác như được ở quê nhà vì sự ấm lòng, tinh thần tu học của quý phật tử ở đạo tràng. Sau 6 năm dấn thân làm Phật sự, áp lực công việc càng thay đổi nhanh. Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ việc phật học, ai có năng khiếu có điều kiện thì sẽ giới thiệu phật pháp vào đời nhanh.
Hãy cùng lắng nghe chia sẻ các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến 2015.