Thích Phước Tiến 2015 – Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Xá Lợi. Qua bài giảng này, Đại Đức Thích Phước Tiến muốn khẳng định lại vai trò của sự có mặt của đạo phật trên cuộc đời và phê phán những sừ dè dặt, e ngại đối với nền tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam. Học và hiểu giáo lí của đức phật thì chúng ta sẽ đánh giá mọi việc một cách sâu sắc hơn. Trong bài giảng, Đại Đức Thích Phước Tiến lồng ghép nhiều câu chuyện kể lí thú, sinh động.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến 2015.