Thích Phước Tiến 2015 – Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người

Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến nhân ngày lễ phật đảng tại Tổ Đình Ấn Quang. Qua bài giảng, Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về Đức Phật là một con người như bao ai khác, sự tôn kính đức phật đến từ trái tim. Từ trời được người Việt Nam mang ý nghĩa như một vị thần thánh, vậy nên cái gì là mấu nhiệm, là linh thiêng thì chúng ta hay đổ về ông trời.
Giảng sư Thích Phước Tiến đưa ra nhiều lý luận để chứng tỏ tại sao Đức Phật là Trời Người.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài giảng của Thích Phước Tiến 2015.