Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Thế gian pháp tức Phật pháp

Bài pháp thoại do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa (Đức Quốc) ngày 10/10/2015 (nhằm ngày 28/08/Ất Mùi)