Thầy Thích Phước Tiến – Tương Lai Trong Tầm Tay Bạn

Thầy rất vui mừng khi số lượng bạn trẻ về tham gia khóa tu mùa hè. Giới trẻ ý thức được phật giáo, ý thức được nền văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam góp phần đẩy mạnh phát triển phật pháp. Tương lai tự thân là chuyện sẽ đến, cái sẽ đến với các bạn đó là quãng đường dài đầy hứa hẹn. Trong tầm tay là những cái mà bản thân mình nắm được.
Theo Đại Đức Thích Phước Tiến, tương lai đặt hết vào sự cố gắng, nỗ lực từ ngày hôm nay.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến 2015.
Nam Mô A DI Đà Phật.