Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Kinh Di Giáo Phần 10

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp về Kinh Di Giáo tại Tu Viện Tường Vân. Bộ kinh cuối cùng được viết trước khi đức phật nhập niết bàn. Qua lời thuyết pháp của Giảng sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về lời giảng của đức Phật.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.