Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2011)

Bài thuyết pháp Hạnh Phúc Trong Tầm Tay do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân Khóa Tu Một Ngày An Lạc tại Tu Viện Tường Vân vào ngày 5-2-2011. Bài giảng thuộc chuyên đề Xã Hội.
Hạnh phúc có là mong manh nhất? Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi. Hạnh phúc là khi ta có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người. Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường. Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên….để biết là ta lành lặn. Hạnh phúc là khi ta có nhà để ở, Có cái để ăn Có đồ để mặc ….để biết ta đầy đủ….Hãy lắng tam nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp để có thể năm lấy hạnh phúc trong tay.