Thầy Thích Phước Tiến – Thềm Thang Tịnh Độ

Đại Đức Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại chùa Trân Bửu. Pháp môn tịnh đô là pháp môn dễ tu học nhất, phổ biến trong tất cả giới bình dân của chúng ta. Quan niệm tu học tịnh độ cũng rất dễ cho những người tìm hiểu cũng như ứng dụng pháp môn tu nên phần lớn phật tử chọn con đường này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân