Thầy Thích Phước Tiến – Phật Tánh Là Gì

Đại Đức Thích Phước Tiến – Chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại chùa Phước Thiện huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh. Quan điểm phật tánh xuất hiện sau này và đa phần nằm trong đại thừa. Ta là phật đã thành, các con là phật sẽ thành. Và câu hỏi đặt ra là tại sao trong thời kì đầu, quan điểm phật tánh lại bị nhiều chống đối.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.