Thầy Thích Phước Tiến – Nhẹ Gánh Tang Bồng

Đại Đức Thích Phước Tiến – Chụ trị Tu Viện Tường Vân thuyết pháp tại Chùa Cổ Lâm Tỉnh Quảng Nam. Với ý nghĩa gợi ý với chúng ta về chủ đề cuộc đời, về chủ đề phật pháp trên con đường tu học, tang bồng có nghĩa muốn nói đến việc đi tìm cuộc sống, đi tìm sự nghiệp để làm nên phận nên danh được.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.