Thầy Thích Phước Tiến – Ngẫm Chuyện Đời

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp về các khía cảnh nhỏ trong cuộc sống. Thầy Phước Tiến chia sẻ những món ăn ngon bồi dưỡng cho tâm hồn. Nếu tâm hồn được nuôi dưỡng bằng những nguyên liệu kém thì tâm hồn sẽ bị bệnh hoạn.
Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiển chia sé những điều đáng báo động với con người chúng ta. Hậu quả của niềm vui thiếu kiểm soát rất khôn lường. Cuộc sống nhộn nhịp đã kéo theo nhiều cái bất cập của cuộc sống. Bài giảng của thầy Thích Phước Tiến chỉ ra sự đối lập giữ cái để tạo ra đồng tiền để hưởng thụ không nhiều lắm, nhưng nơi hưởng thụ lại quá nhiều.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp âm của Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.