Thầy Thích Phước Tiến – Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y

Thầy Thích Phước Tiến mong muốn chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm dành cho những người mới tu tập.
Thông qua bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến, những phật tử mới học tu sẽ biết thêm nhiều điều về con đường chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật