Thầy Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (224 – 227)

Bài thuyết pháp Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ được Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29-9-2015. Thầy Thích Phước Tiến sẽ phân tích các câu kinh khó. Học phật không khó nhưng hành mới khó. Người học Phật phải thật kiên nhẫn và ý chí hướng thiện.
Qua bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta nên suy nghĩ về vai trò của việc học phật để tránh đi phong ba bão táp trong cuộc đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp âm 2015 của Đại Đức Thích Phước Tiến
Nam Mô A Di Đà Phật