Thầy Thích Phước Tiến – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 11 (Hết)

Đây là bài thuyết pháp chuyên sâu về phật pháp dành cho bậc tì kheo. Đòi hỏi người nghe phải lắng lòng nghe giảng và tư duy mới hiểu được, Thầy mong muốn khơi gợi lên trong mỗi người con phật chúng ta, tâm bồ đề để cứu vãn và hóa độ cho chôn sinh lầm than.
Kính chúc quý phật tử tinh tán trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng kinh và chia sẻ các bài giảng Đại Đức Thích Phước Tiến.