Thầy Thích Phước Tiến – Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại Chùa Quan Âm trên con đường dấn thân vào đời hoằng pháp tại chùa Tường Vân. Đại Đức Thích Phước Tiến thay đổi những quan niệm sai lầm, những phong tục tập quán hết sức dân gian trong một thời kì khoa học kĩ thuật còn yếu kém. Thực chất đó chỉ là một vấn đề tâm lí tự bản thân chúng ta tạo ra.
Hãy cũng lắng nghe va chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến Mới Nhất.