Thầy Thích Phước Tiến English Sub – Tìm Hiểu Thuyết Duyên Sinh Vô Ngã

Bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến tại chùa xá lợi. Đây là 1 đề tài lớn, tìm hiểu ở một mức độ nào đó trong cái chữ vô sinh vô ngã, quý phật tử nghe rất quen tai nhưng thẩm thấu để ứng dụng, để phân tích, để giúp người khác hiểu được thì rất là khó khắn.
Đặt biệt trong bài Giảng Pháp, Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ về vài ý kiến còn hạn chế suy tư của quý Phật tử. Cái nhận thức để đức Phật giác ngộ, lý giải về nhân sinh, đó là sự hiểu thật về chân lí không mang tính chất là suy luận một vấn đề.
Hãy cũng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến
Nam Mô A DI Đà Phật