Thầy Thích Phước Tiến Eng Sub – Tình Yêu Hạnh Phúc Và Oan Trái

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Từ Tân – HCM, thuộc chuyên đề Gia Đình do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Tình yêu là hạnh phúc và khổ đau, là lòng tin và sự phản bội, là điều tuyệt vời và nỗi kinh hoàng, là phút chốc và mãi mãi, là ánh sáng và bóng tối, là sự ban tặng và đòi hỏi, là sự mơn trớn và đòn roi, là đam mê và tan nát, là niềm vui và nước mắt, là sức mạnh và sự mềm yếu, là sự trong trắng và độc địa….
Hãy cùng lắng tâm nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến để tránh đi bớt những oan trái,bi thương trong tình cảm